0527-245243
 
 
Algemene voorwaarden

Garantie

Volgens de Uneto-VNI voorwaarden.

Geldigheid

Onze offerte is geldig tot 3 maanden na offerte datum. Na deze periode zullen eventuele wijzigingen in lonen en/of materiaalprijzen worden doorberekend.

Betalingen

Tenzij anders is overeengekomen gelden de betalingsvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI). Voor al onze termijnen geldt betaling netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijnen behouden wij het recht om rente te berekenen.
Bij offertebedragen > € 2.500,00 zal de facturatie in 4 termijnen geschieden, 30% bij opdracht, 30% bij aanvang werkzaamheden, 30% bij werk gereed en 10% na oplevering.

Algemene voorwaarden

Onze prijzen zijn gebaseerd op de wetgeving zoals die geldt op de dag van aanbieding.
Indien door wijzigingen van de wetgeving extra kosten ontstaan, doordat bijvoorbeeld andere materialen moeten worden toegepast of werkzaamheden anders moeten worden uitgevoerd, dan zullen de daardoor ontstane extra kosten worden doorberekend. De door ons geleverde goederen blijven in ons eigendom, tot het volledige bedrag is betaald.

Bestaande installatie

Wij zijn ervan uitgegaan dat de huidige werktuigbouwkundige installaties naar behoren functioneerden, evenals dat er geen specifieke klachten en/of gebreken zijn.

Uitvoering

We zijn in deze offerte ervan uitgegaan dat de werkzaamheden aanééngesloten in normale daguren uitgevoerd kunnen worden.

Uitsluitingen

Bouwkundige voorzieningen en/of werkzaamheden zoals; graaf-, hak-, boor-, breek-, frees-, schilder- en metselwerkzaamheden en werkzaamheden aan asbesthoudende stoffen en stukadoorswerk.

De kosten voor leveringen en/of werkzaamheden veroorzaakt door aanvullende en/of dwingende eisen en voorschriften van milieu en hinderwet, brandweer, nutsbedrijven, etc. zijn niet opgenomen, tenzij deze leveringen en/of werkzaamheden nadrukkelijk zijn genoemd in deze aanbieding.